Jaunumi
Imants Jurevičius un Imants Mozers CEP konferencē

10. un 11. jūnijā Valsts probācijas dienesta (VPD) pārstāvji Imants Jurevičius (VPD vadītājs) un Imants Mozers (VPD sabiedrisko attiecību vadītājs) piedalījās starptautiskā konferencē "Darbs ar kopienām un sabiedrības informētības veicināšana par probāciju", ko rīkoja Eiropas Probācijas konfederācija (CEP) Prāgā, Čehijā. Šis pasākums pulcēja probācijas speciālistus no visas Eiropas, lai pārrunātu jaunas stratēģijas un dalītos ar pieredzi, kā efektīvāk strādāt ar kopienām un veicināt sabiedrības izpratni par probācijas nozīmi.

Pasākuma laikā notika vairākas sesijas, kurās tika aplūkoti svarīgi jautājumi:

  • kā uzlabot sabiedrības izpratni par probācijas jomu, izmantojot sabiedrības informēšanas kampaņas un sabiedriskās domas pētījumus;
  • kā veicināt uzticēšanos un sadarbību starp probācijas dienestiem un kopienām (Norvēģijas pieredze);
  • kā atbalstīt probācijas klientus, nodrošinot viņiem pieeju nepieciešamajiem resursiem un pakalpojumiem.

Šī darbnīca bija lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un atziņas no labās prakses piemēriem dažādās Eiropas valstīs. Tā bija arī iespēja dalīties ar Latvijas pieredzi, veidojot sabiedrības izpratni par probācijas jomu. Citu valstu kolēģi atzinīgi novērtēja Latvijas pieeju un sasniegumus sabiedrības informētības veicināšanā. Apspriestās iniciatīvas un idejas būs noderīgas, strādājot pie nākotnes iniciatīvām VPD.

Pasākuma noslēgumā abi VPD pārstāvji piedalījās arī "Yellow Ribbon Run" pasākumā, kas norisinājās 11. jūnijā. "Yellow Ribbon Run" ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir mazināt aizspriedumus pret bijušajiem ieslodzītajiem un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā. Šogad pasākumā piedalījās vairāk nekā 600 cilvēki no 50 organizācijām, ieskaitot VPD. Skrējiens simbolizē atbalstu bijušo ieslodzīto reintegrācijas procesam un veicina sabiedrības izpratni par rehabilitācijas nozīmi.