Jaunumi
CEP vadītāju konferences dalībnieki

7. un 8. novembrī Vācijā notika Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) 10. probācijas dienestu vadītāju konference. Tajā kopā ar 60 dalībniekiem no 20 valstīm piedalījās Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Imants Jurevičius un VPD vadītāja vietnieks Valdis Pusvācietis. 

Šī konference bija veltīta vairākiem stratēģiskiem jautājumiem probācijas jomā. Eiropas vadošie praktiķi un akadēmiķi paneļdiskusijās, darbnīcās kopā ar konferences dalībniekiem padziļināti analizēja tendences, izaicinājumus un iespējamos nākotnes risinājumus šādās jomās: 

  • “Labās dzīves modelis” (Good-lives-approach) un risku vadība; 

  • probācijas speciālistu slodze; 

  • nevalstiskā sektora iesaiste un loma probācijas darbā; 

  • izglītība un speciālistu sagatavošana; 

  • brīvprātīgais darbs; 

  • jauni CEP projekti un nākotnes attīstības virzieni. 

Ņemot vērā VPD dinamisko pilnveidi, kas vērsta uz vēl efektīvāku darbu sabiedrības drošības labā,  īpaši vērtīgi bija iepazīt Eiropas Probācijas konfederācijas dalībvalstu nākotnes attīstības idejas un atziņas minētajās jomās.  

 

Foto: Eiropas Probācijas konfederācija (CEP)