Jaunumi
VPD Kurzemes darbinieki ar apbalvojumiem

Lai apzinātu resursus, kas pieejami Valsts probācijas dienesta (turpmāk - VPD) funkciju īstenošanai Kurzemes reģionā š.g. 26. un 27. oktobrī VPD vadītājs Imants Jurevičius un VPD departamentu pārstāvji apmeklēja VPD Kurzemes reģiona teritoriālo struktūrvienību un nodaļas, tikās ar VPD darbiniekiem, sadarbības partneriem Liepājā un Kuldīgā.

Vizītes ietvaros Kurzemē ar sadarbības partneriem VPD vadība pārrunāja šī brīža aktualitātes, nākotnes izaicinājumus un iespējas vēl efektīvākas sadarbības veidošanai nākotnē. Kurzemē VPD vadības pārstāvji tikās ar pārstāvjiem no Atkarību profilakses centra, fonda “AGAPE”, biedrību “Patvērums ģimenei”, “Zilais krusts” mācītājmājas Kabilē. Tikšanās ar sadarbības partneriem sniedza iespēju iepazīt organizāciju aktivitātes, kas vērstas uz darbu ar cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, t.sk. probācijas klientiem, kā arī pārrunāt iespējamo kopīgi īstenojamo aktivitāšu loka paplašināšanu nākotnē.

Vizītes ietvaros ar VPD goda rakstiem tika apbalvoti Kurzemes reģiona nodaļu darbinieki, kā arī Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa un biedrības “Patvērums Ģimenei” vadītāja Santa Krilova.