Jaunumi
VPD kolektīvs Ogres bibliotēkā

Lai apzinātu resursus, kas pieejami Valsts probācijas dienesta (VPD) funkciju īstenošanai Zemgales reģionā, š.g. 24. un 25. janvārī VPD vadītājs Imants Jurevičius un VPD departamentu pārstāvji apmeklēja VPD Zemgales reģiona teritoriālo struktūrvienību un nodaļas, tikās ar VPD darbiniekiem un sadarbības partneriem. 

Vizītes ietvaros Zemgalē VPD vadība ar sadarbības partneriem un pašvaldības iestādēm pārrunāja šī brīža aktualitātes, nākotnes izaicinājumus un iespējas vēl efektīvākas sadarbības veidošanai nākotnē. Tikšanos laikā VPD vadībai bija iespēja iepazīt jaunās iespējas un pakalpojumus, ko iestādes un organizācijas sniedz pašvaldību iedzīvotājiem.

Zemgalē VPD vadība tikās ar VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" vadību, lai pārrunātu līdšinējo veiksmīgo sadarbību, kā arī iespējas sadarbības paplašināšanai nākotnē. Biedrībā "Izvēlies dzīvi" VPD vadība tikās ar biedrības vadību, apmeklēja biedrības telpas un apkārtni, kā arī vienojās par sadarbības memoranda parakstīšanu, kas kalpos sadarbības veidošanai nākotnē. Jauniešu mājas apmeklējums Ogrē sniedza iespēju uzzināt vairāk par unikālajām iespējām, ko organizācija  sniedz jauniešiem, ļaujot viņiem pašiem piepildīt māju ar sev interesējošām aktivitātēm. Ogres novada Sociālā dienesta apmeklējums ļāva iepazīt radošās darbnīcas, kurās cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem izgatavo sveces, kā arī praktiskus, bet vienlaikus, ekskluzīvus tekstila un koka produktus. Ogres novada Sociālajā dienestā notika arī diskusijas ar dienesta speciālistiem par labo praksi un izaicinājumiem darbā ar jauniešiem.

Valsts probācijas dienests pateicas sadarbības partneriem par iespēju tikties un VPD Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības kolēģiem par vizītes organizēšanu.