Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019

Kontaktinformācija:

Administratīvās un finanšu vadības departamenta vadītāja

Sanita Škribļaka

tālr.: 67021199, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta: Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ar labu infrastruktūru, sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu. Vēlams Slokā vai Kauguros.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas Objekta nedzīvojamo telpu nomas līguma  darbības termiņš  ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

Nomas līgumu paredzēts slēgt ar 2021. gada 1. janvāri.

Nepieciešamā platība:

Nomas objektam nepieciešamā platība:

1. Būvju/telpu platība: 200 m2 – 250 m2 tai skaitā:

1. Kabinets struktūrvienības vadītājam (1 kabinets) –  aptuveni 16 m2;

2. Uzgaidāmā telpa (klientiem) – līdz 15 m2 vai atbilstoši telpu pielāgošanas iespējām

3. Telpas darbiniekiem:

Telpas 9 darbiniekiem: 10 mx 9 = līdz 90 m2 (vēlamas vismaz 4 telpas);

4. Sanāksmju telpa: 25 m2; programmu telpa: 15-20 m2   (vai apvienotas vienā, ja nav iespējas atsevišķi)

5. Atpūtas telpa (aprīkota ar nelielu virtuvi): 1 telpa – 10 m2,

6. Pārrunu telpa – vismaz 2 nelielas  (6m2) telpas/kabīnes individuālām pārrunām ar klientiem. Vēlams ar logiem, obligāti piespiedu ventilāciju un labu skaņas izolāciju, pa vidu jābūt iebūvētam galdam. Var būt arī bez logiem, bet ar stiklotām durvīm, atsevišķa ieeja darbiniekam, atsevišķa klientam. Klientu puses durvis var tikt atslēgtas tikai no iekšpuses – elektroniskā atslēga (slēdzis nodarbinātā pusē vai pults). Kopējā platība: 12 m2;

7. Palīgtelpa arhīva vajadzībām – vismaz 6 m2;

8. Palīgtelpa saimniecības preču novietošanai – līdz 4 m2;

9. Sanitārais mezgls – 1 darbiniekiem – ne mazāk kā 2 m2 aprīkots ar dušu un tualeti, 1 klientiem - līdz 2 m2, t.sk. personām ar īpašām vajadzībām.

            Kopā: aptuveni 4 m2 vai vairāk

Telpu platībā nav ieskaitīta platība, kas nepieciešama piekļuvei telpām, t.sk. koplietošanas telpas, koridori, kāpnes u.tml.. Kopējā nomāt paredzētā platība ir atkarīga no ēkas, telpu pielāgošanas iespējām.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

1. Īpašuma tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (steidzami nav jāveic kapitālais vai kosmētiskais remonts);

2. Tiešā darba vietu tuvumā jābūt iespējai pieslēgt elektrotīklam datortehniku un biroja tehniku;

3. Telpām jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4. Telpām jābūt nodrošinātām ar ventilācijas sistēmu (dabiskā/piespiedu ventilācija) un/vai kondicionēšanas sistēmu (obligāta kondicionēšanas sistēmai ir jābūt sanāksmju telpā un individuālo pārrunu telpās);

5.Telpām jābūt nodrošinātām ar labu skaņas izolāciju, īpaši šī prasība attiecas uz sanāksmju telpu un individuālo pārrunu telpu;

6. Telpas nodrošinātas ar elektroenerģijas pieslēgumu, nodrošinot elektrības jaudu 16 kW;

7. Ir nodrošināta atsevišķa fiziski nodalīta telpa serveru un telekomunikāciju iekārtu novietošanai, var atrasties palīgtelpās;

8. Nodrošināta vides pieejamība /personām ar funkcionāliem traucējumiem, personām ratiņkrēslā;

9. Ēkas tuvumā nodrošināta bezmaksas autotransporta stāvvieta ne mazāk kā 1 automašīnai;

10. Komunikācijas – līdz ēkai ir ieguldīts sakaru operatora kabelis (vēlams optika) telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai;

11. Datortīkls – vēlams, ka telpās ir izveidots lokālais datortīkls, kuru iespējams paplašināt atkarībā no telpās izveidojamo datorizēto darba vietu skaita;

12. Vēlama videonovērošana ar āra un iekštelpu videokamerām, kas izvietotas, lai novērotu ēkas fasādi un teritoriju, autostāvvietu, ieejas ēkā, koplietošanas un publiskajā zonā.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: "Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai".

 

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus pretendenti var iesniegt sākot ar Objekta nomas sludinājuma publicēšanas dienu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā internetā līdz 2020.gada 31.augusta plkst.14.00 ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:

Valsts probācijas dienests

Administratīvās un finanšu vadības departaments

Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV -1019

 

Darba laiks: pirmdiena 8:30-18:00; otrdiena - ceturtdiena plkst.8.30-17.00,

            piektdiena 8:30 – 16:00.

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2020. gada 31. augustam plkst. 14:00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests 

Administratīvās un finanšu vadības departaments

Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"

Dokumenti: