Publikācijas datums valsts akciju sabiedrības tīmekļvietnē - 20.02.2023.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 21.03.2023. plkst. 14:00
Būvju/telpu platība -  aptuveni 150 m2
Lietošanas mērķis - Valsts probācijas dienesta  Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļas darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana
Līguma darbības termiņš – no 08.04.2023. ( nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem, izvērtējot piedāvājumu).

Nomas piedāvājumus jāiesniedz saskaņā ar Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību, kas pievienota zemāk (word un excel).

Piedāvājumus pretendenti var iesniegt līdz 2023. gada 21. martam plkst. 14.00 (ieskaitot), ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Valsts probācijas dienests, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV - 1019.

Darba laiks: pirmdiena 8:30 - 18:00; otrdiena - ceturtdiena plkst. 8.30 - 17.00, piektdiena 8:30 – 16:00.

Pretendentam, iesniedzot Objekta piedāvājumu personīgi pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar Dienestu, sazinoties pat tālruni: +371 67021138 vai rakstot uz e-pastu: vpdtelpas@vpd.gov.lv.