Jaunumi
prasības probācijas klientiem un apmeklētājiem covid-19 epidēmija slaikā ziņas titulbilde

Prasības probācijas klientiem Covid-19 laikā Infografika

Valsts probācijas dienests (VPD) nodrošina savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai atbilstošus piesardzības pasākumus.

 

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai iestādei.

  • Tiek apturēta probācijas programmu, kuras tiek īstenotas grupās, īstenošana.
  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi, uz noteiktu laiku var tikt apturēta kriminālsoda – piespiedu darbs izpilde.
  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, uz noteiktu laiku var tikt apturēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpilde.

 

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu VPD teritoriālo struktūrvienību nodaļās katru darba dienu tiek noteikts pārtraukums (sanitārā stunda), kura laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji. Informācija par pārtraukuma laiku tiek izvietota pie nodaļas ieejas durvīm.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji tiek aicināti, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD reģionālo struktūrvienību un nodaļu kontaktinformācija).