Jaunumi
prasības probācijas klientiem un apmeklētājiem covid-19 epidēmija slaikā ziņas titulbilde

Prasības probācijas klientiem Covid-19 laikā Infografika

Valsts probācijas dienests (VPD) nodrošina savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai atbilstošus piesardzības pasākumus.

 

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai iestādei.

  • Tiek apturēta probācijas programmu, kuras tiek īstenotas grupās, īstenošana.
  • Līdz 2021. gada 31. janvārim apturētā kriminālsoda – piespiedu darbs – izpilde tiek atsākta, ja kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi iespējams nodrošināt, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tostarp, ja kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi nepieciešams īstenot Covid-19 infekcijas izplatības seku mazināšanai. Laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz ārkārtējās situācijas beigām Dienests var uz noteiktu laiku apturēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi, ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ  kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi nav iespējams nodrošināt.

  • Laika posmā no 2021. gada 26. janvāra līdz 7. februārim tiek apturēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde.

Jautājumu par piespiedu darba vai sabiedriskā darba izpildes apturēšanu Valsts probācijas dienests pārrunās ar katru probācijas klientu individuāli.

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu VPD teritoriālo struktūrvienību nodaļās katru darba dienu tiek noteikts pārtraukums (sanitārā stunda), kura laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji. Informācija par pārtraukuma laiku tiek izvietota pie nodaļas ieejas durvīm.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji tiek aicināti, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD reģionālo struktūrvienību un nodaļu kontaktinformācija).