Jaunumi
infografika valsts probācijas dienesta statistika 2022.gada jūlijā

2022. gada jūlijā Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 7357 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% sievietes, savukārt 24% bija bērni un jaunieši (15% – 11 – 17 gadu vecumā un 85% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2022. gada jūlijā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3908 – Sabiedriskais darbs 
 • 3207 – Uzraudzība  
 • 164 – Izlīgums 
 • 75 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 3 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)  

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 49 362 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2022. gada jūlijā, darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 147 536 eiro. Visās VPD funkcijās 2022.gada jūlijā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (klienti ar, kuriem darbs uzsākts 2021. gadā) 

 • 13% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 12% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 10% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 8% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 6% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 51% - Citi 

Izmaiņas normatīvajos aktos: 

16.06.2022. pieņemti grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", kuri stājās spēkā 23.06.2022. Ar minētajiem grozījumiem likumā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu klāsts papildināts ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – probācijas novērošana, kuru no 2023.gada 1.janvāra īstenos  Valsts probācijas dienests. (https://lvportals.lv/dienaskartiba/342187-plano-reformet-socialas-korekcijas-izglitibas-institutu-2022)

 

Covid-19: Aktuālākā informācija probācijas klientiem un apmeklētājiem 

https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/covid-19-informacija-probacijas-klientiem-un-apmekletajiem   

 

VALSTS PROBĀCIJAS DIENETS – DROŠĀKAI SABIEDRĪBAI 

VPD ir mūsdienīga sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīguma procesu starp cietušo un likumpārkāpēju. VPD ik dienu strādā, lai veicinātu Latvijas kriminālsodu politikas attīstību, stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot jaunas taisnīguma atjaunošanas pieejas.