Jaunumi
Roka ar zīmuli norāda uz statistikas izdruku

2024. gada jūnijā Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 6487 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% - sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (19% – 11 – 17 gadu vecumā un 81% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2024. gada jūnijā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3074 – Sabiedriskais darbs 
 • 2970 – Uzraudzība  
 • 289 – Izlīgums 
 • 113 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 16 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 
 • 25 – Probācijas novērošana  (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 

Jūnijā sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 45 411 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2024. gada jūnijā darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 198 410 eiro. 2024. gada jūnijā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.   

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2023. gadā):

 • 18 % - Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262. pants)
 • 14 % - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180. pants)
 • 7% - zādzība (Krimināllikuma 175.pants)
 • 7% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253.1 pants)
 • 4 %  - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants)
 • 45% - Citi