Jaunumi
Infografika - VPD 2022. gada oktobra statistika

2022. gada oktobrī Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 7236 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (15% – 11 – 17 gadu vecumā un 85% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2022. gada oktobrī bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3806 – Sabiedriskais darbs 
 • 3140 – Uzraudzība  
 • 199 – Izlīgums 
 • 91 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 6 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)  

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 45 1801 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2022. gada oktobrī, darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 136 518 eiro. Visās VPD funkcijās 2022.gada oktobrī 95% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (klienti ar, kuriem darbs uzsākts 2021. gadā) 

 • 13% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 12% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 10% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 8% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 6% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 51% - Citi 

Covid-19: Aktuālākā informācija probācijas klientiem un apmeklētājiem 

https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/covid-19-informacija-probacijas-klientiem-un-apmekletajiem