Jaunumi
Dažā'dībā ir spēks logotips

28.10.2021. tiešsaistē norisinājās kustības "DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS" apbalvošanas ceremonija, kurā Valsts probācijas dienests tika apbalvots ar specbalvu “ "Par neatlaidīgu darbinieku izglītošanu dažādības vadībā"”.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” svinīgā ceremonijā “Dažādībā ir spēks” apbalvoja tos darba devējus, kas 2021. gadā uzrādījuši augstvērtīgāko sniegumu dažādības vadības ieviešanā savā darba vidē un iekļaujošas darba vides veidošanā.

2021. gadā Valsts probācijas dienesta un vairāku nevalstisko organizāciju biedri apguva dažādības vadību 12 mācību sesijās.  Mācībās to dalībnieki attīstīja prasmes bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu iepazīšanai. Mācības organizēja biedrība “Bona fide Latvia” sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Papildus dažādības vadības mācībām, Valsts probācijas dienesta noarbinātie šī gada pirmajos deviņos mēnēšos bija iesaistīti vēl 174 mācību pasākumos.

“Mācību pasākumos viesojās cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar citu nosodījumu viņu identitātes dēļ, viņi dalījās savos unikālajos dzīves stāstos un sniedza iespēju citiem izzināt neiecietības un diskriminācijas baiso pusi, to pusi, kurā varam nonākt ikviens, ja apstākļi izvēršas ne tā kā iecerēts, kā arī sniedza ieskatu tajos aspektos, kas rada apbrīnu par cilvēka spējām, neskatoties uz grūtībām savā dzīvē paveikt kolosālas lietas, kas iedvesmo citus.” stāsta dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe.

“Mācību pasākumu cikls Valsts probācijas dienestā tika īstenots saskaņā ar darbības plānošanas dokumentiem, kas paredz veicināt  dažādības vadības pieejas iekļaušanu ikdienas darbā. Mācību mērķis bija veidot darbinieku izpratni un paplašināt redzesloku saskarsmē ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām, kā arī stiprināt darbinieku zināšanas un izpratni par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi,” saka Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstība departamenta vadītājs Imants Jurevičius.

Kustības “Dažādībā ir spēks” balva tiek pasniegta, lai veicinātu atvērtas un iekļaujošas darba vides veidošanu, kā arī uzturētu sabiedrībā izpratni, ka cilvēku dažādība ir resurss un ieguvums darba tirgum kopumā.

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.