Valsts institūcijas

 

www.latvija.lv

 

Saeima http:/www.saeima.lv/

Ministru kabinets http:/www.mk.gov.lv/ 

 

Ministrijas

Aizsardzības ministrija http://www.mod.gov.lv/

Ārlietu ministrija http://www.am.gov.lv/

Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/

Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv/

Iekšlietu ministrija http://www.iem.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/

Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv/

Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv/

Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv/

Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/

Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/

 

 

Valsts iestādes

Valsts policija http:/www.vp.gov.lv/

Latvijas Republikas prokuratūra http:/www.lrp.gov.lv/

Latvijas tiesas http:/www.tiesas.lv/

Ieslodzījuma vietu pārvalde http:/www.ievp.gov.lv/

Nodarbinātības valsts aģentūra http:/www.nva.lv/

Naturalizācijas pārvalde http:/www.np.gov.lv/

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs http:/www.knab.gov.lv/lv/